JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes
Thanks for the Add Graphic Comments

Friday, August 26, 2011

சின்ன சின்ன ஆசைகளைஎன்னுள் வளர்த்து
உன்னோடு இருக்கும்போது அவைகளை 
சிறகுகளாக விரித்து பறக்கலாமென்று காத்திருந்தேன்
ஆனால் நீயில்லாத சிறகுகள் விரிக்காமல் சுருங்கி 
என் மீது சுமையாக என்னால் தாங்காமல் 
என்னுடல் இளைத்து கண்ணீரை வியர்நீராக சொரிந்து 
ஏது வாழ்க்கை இதுதான் வாழ்க்கையா என்றுனர்வில்லாமல் 
ஐடமாய் எங்கே என் வாழ்க்கையென்று தேடுகிறேன்...
                                                    என்றும்ன்புடன்+++**Santhosh**+++

No comments:

Post a Comment